Henkilöbrändäyksen lyhyt historia


Näin brändäät itsesi. Vinkit onnistuneeseen henkilöbrändiin. Henkilöbrändäyksen perusteet.

Ylläolevat voisivat olla (ja kenties ovatkin) henkilöbrändäystä käsittelevien kirjoitusten otsikoita. Tämän kaltaisissa teksteissä henkilöbrändigurut kertovat tietoa (ja menestystä) janoaville, mistä onnistunut henkilöbrändi koostuu, miten brändiä rakennetaan ja ylläpidetään.

Sain oman osani mainitun kaltaisista how to -konsultointiartikkeleista tehdessäni taustakartoitusta graduani varten. Valtaosa lukemistani teksteistä olivat sikäli hyviä, että ne varmasti täyttivät tarkoituksensa – antoivat konkreettisluontoisia vinkkejä niitä kaipaaville.

Vasta akateemisten lähteiden kautta minulle selvisi kuitenkin itse henkilöbrändin tausta ja laaja määrittely, puoli, joka minun tuli sisällyttää omaan tutkimukseenikin.

Tarinoita henkilökohtaisesta -blogin ensimmäinen virallisempi kirjoitus tarjoaakin tiivistetyn katsauksen henkilöbrändäyksen lyhyeen historiaan. Mistä henkilöbrändäys ilmiönä sai alkunsa ja mitä sillä oikein tarkoitettiin?

Juuret 30-luvulla

Useimmat tuntevat tarinan brändin käsitteen alkuperästä. Lihan polttomerkitseminen ja myöhemmin massavalmisteisten kulutustavaroiden mainostaminen 1800-luvulta alkaen on johdattanut meidät nykypäivään, jossa brändi voi olla media, tarinankertoja, ystävä. Vaikutuksensa brändäämiseen on ollut niin printtimedialla, televisiolla kuin nykypäivän somellakin.

Brändäyksen aikajanaa tarkastellessa matka on ollut pitkä henkilöbrändäykseen. Useimmat lähteeni nimesivät henkilöbrändin käsitteen lanseeraajaksi Tom Petersin, jonka artikkeli The Brand Called You julkaistiin Fast Company -lehdessä 1997. Kunniaa henkilöbrändäyksen edelläkävijyydestä on myös vaatinut Peter Montoya, joka itse asiassa julkaisi vuonna 2003 samaista The Brand Called You -nimeä kantavan kirjan yhdessä Tim Vandeheyn kanssa.

Käsite ja konsepti ovat kuitenkin henkilöbrändäyksen tapauksessa kaksi eri asiaa. Vaikka henkilöbrändi käsitteenä onkin noin 20 vuotta vanha (tai nuori), sen takana oleva ajatus yksilön hallinnoimasta itsensä parantamisesta ei ole uusi. Esimerkiksi vuonna 1936 ilmestyi Dale Carnegien kirja How to Win Friends and Influence People. Vaikutusvallasta henkilöbrändin yhteydessä on kirjoittanut edellä mainittu Peters, joten henkilöbrändäyksen opit ovat todennäköisesti paljon vanhempia – nyt ne on vain brändätty yhden käsitteen alle.

The Brand Called You

We are CEOs of our own companies: Me Inc. To be in business today, our most important job is to be head marketer for the brand called You.

Tom Petersille henkilöbrändäys on oman elämänsä toimitusjohtajuutta. Tämä perusajatus ei vaikuta hälvenneen henkilöbrändin käsitteen noin 20-vuotisena elinaikana. Peters kehottaa lukijaa erottumaan joukosta ja miettimään, mitkä ominaisuudet tuottavat asiakkaalle hyötyä. Kuulostaa varsin suoraviivaiselta yritysbrändäyksen keinojen soveltamisesta henkilöön, eikö totta? Henkilöbrändäys voidaankin nähdä loogisena jatkumona muille brändimuodoille.

Kehitys henkilöbrändäyksen suuntaan on joidenkin tutkijoiden mukaan seurausta markkinointikulttuurin ja amerikkalaisen individualismin yhteensulautumisesta. Muuttuvassa ja mahdollisuuksia täynnä olevassa maailmassa yksilö voi luoda ja uudelleenluoda itsensä ollakseen oman kohtalonsa valtias. Henkilöbrändäys on ollut esillä erityisesti Yhdysvalloissa, jossa sen suosiota on selitetty muun muassa yrityslojaalisuuden romahtamisella ja yksityisten toimijoiden määrän kasvamisella. Väitän, että sama trendi on nähtävissä nykyään myös Suomessa.

Peters luo artikkelissaan mielestäni varsin hyvän pohjan henkilöbrändäyksen ilmiölle, tarjoten ne perusosat, joista henkilöbrändäyksen opit edelleen kumpuavat. Ja näille opeille tuntuu olevan kysyntää entistä enemmän. Itsekin haastavan media- ja viestintäalan edustajana tiedostan, miten tärkeää  muista erottautuminen ja oman ammattitaidon ylläpitäminen ovat työelämän näkökulmasta.

Muuttuva työelämä onkin mielestäni yksi olennainen osa mietittäessä henkilöbrändäyksen suosiota. Tuo pohdinta saa jäädä kuitenkin seuraavaan kertaan. Sillä välin kehotan tutustumaan Petersin artikkeliin ja sitä kautta henkilöbrändäyksen juuriin.

 

Kuvan lähde: http://www.fastcompany.com/28905/brand-called-you

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *